Certificeringsorganisatie onderwerpt bedrijven met Glaskeur twee keer per jaar aan een objectieve, onafhankelijke controle
Service Glasherstel OverGelder
Service Glasherstel OverGelder krijgt certificaat Duurzaam Herstel, maar wat betekent dat eigenlijk?
“Wij willen de plus leveren bij certificeringen”