Service Glasherstel OverGelder

Keurmerk Glaskeur maakt kwaliteit een zekerheid in glasherstel

Service Glasherstel OverGelder (SGHOG) werd als eerste gecertificeerd voor het keurmerk Glaskeur. Het werd tijd dat het keurmerk er kwam, vindt Richard Ackerstaff: ‘De roep uit de markt was er al jaren. Kwaliteit en veiligheid worden hiermee de norm. Daar wordt de hele sector beter van.’

Dringende behoefte
Bij herstellen van glas wil je als organisatie weten waar je aan toe bent. Je wil zeker zijn dat het werk vakkundig gebeurt, dat alle veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en er wordt gewerkt met respect voor mens en milieu. Dat vroeg van verzekeraars, woningcorporaties en vastgoedbeheerders jarenlang een uitvoerige zoektocht naar de juiste glasherstelpartner. Die zoektocht is nu voorbij. Opdrachtgevers, Bouwend Nederland Vakgroep GLAS, bedrijven uit de renovatie, nieuwbouw en glasherstel sloegen de handen ineen voor de ontwikkeling van Glaskeur: het eerste keurmerk voor de glasbranche dat in één oogopslag duidelijk maakt welke bedrijven uit de markt voldoen aan de strengste eisen. 

Eisen
Wat die strengste eisen precies zijn? ‘Een breed pakket van wettelijke normen, NEN-normen en NPR-normen op het gebied van materiaalgebruik, werkwijzen, communicatie en duurzaamheid’ legt Ackerstaff uit en vervolgt: ‘Ook de verplichting van onder andere een GBO Vakcertificaat én een diploma basisveiligheid (VCA) zijn opgenomen binnen de Glaskeur-eisen. Een allesomvattend en compleet pakket dus.’

Glasafval dat bij de herstelwerkzaamheden vrijkomt moet bovendien verantwoord worden afgevoerd. ‘Daarin werken wij samen met Vlakglas Recycling Nederland. Zij leveren containers en recyclen ons afval tot nieuw glas. Deze recyclingregeling is eveneens een eis in het nieuwe Glaskeur, al mag dat ook los van Vlakglas Recycling Nederland worden geregeld.’ 

Kwaliteit als norm
Service Glasherstel OverGelder is de eerste glasherstelorganisatie die het keurmerk zal voeren. Afgelopen maand was de officiële beoordeling door certificeringsorganisatie SKG-IKOB. Die controle zal de komende jaren twee keer per jaar steekproefsgewijs worden herhaald. ‘Spannend? Nou, eigenlijk verandert er niet veel in onze dienstverlening’, zegt Ackerstaff. ‘Onze kwaliteitsnormen en veiligheidseisen lagen al erg hoog, waardoor voldoen aan Glaskeur weinig extra inspanning vergde. Maar het is goed dat we niet meer afhankelijk zijn van de ambitie van individuele organisaties. Met Glaskeur worden kwaliteit en veiligheid de norm in de branche.’

Toekomstvisie
Die kwaliteitsbewuste branche gaat hopelijk de komende jaren steeds verder vorm krijgen, wanneer nieuwe wetgeving en kwaliteitseisen uit de markt het belang van het keurmerk versterken. Dat begint met de Wet Kwaliteitsborging Bouw in juli 2022, waarbij de verantwoording voor geleverd werk steeds belangrijker wordt. ‘Maar het ultieme doel is dat Glaskeur een standaard onderdeel wordt van bouwkundige bestekken. Op die manier ontkomt geen enkele glaszetter meer aan het bieden van vakwerk. Daar wordt de hele sector beter van.’

Reageren

stuur dan een e-mail naar

firstglass@sghog.nl