Certificeringsorganisatie onderwerpt bedrijven met Glaskeur twee keer per jaar aan een objectieve, onafhankelijke controle

SKG-IKOB brengt onzichtbare risico’s aan het licht

Certificeringsorganisatie SKG-IKOB onderwerpt bedrijven met Glaskeur twee keer per jaar aan een objectieve, onafhankelijke controle. Een examen waarop je je niet kunt voorbereiden, zoals coördinator Willem de Bruin het noemt. ‘De basiswerkwijze moet gewoon op orde zijn. Wij zouden elke dag langs moeten kunnen komen.’

Onzichtbaar
Keurmerken en algemene kwaliteitsnormen zijn in de bouwsector al lang geen nieuws meer. Toch bleef de beoordeling van glaszetters daarbij vaak buiten beeld. ‘Dat terwijl met glas de risico’s vaak onzichtbaar zijn. Een ruit kan op het oog prima voldoen, maar is het ook letselwerend? Is het inderdaad veiligheidsglas dat op deze plek verplicht is om te plaatsen? Tot voor kort moest je de glaszetter op zijn woord geloven dat alles in orde was. En als het niet voldeed kwam je daar vaak pas achter wanneer het te laat was. Het is goed dat er nu eens kritisch naar deze tak van sport wordt gekeken’, zegt Willem de Bruin, coördinator van SKG-IKOB. 

Eerlijke eisen
Zijn organisatie speelt hierin een belangrijke rol. De certificeringsinstantie voor de bouw- en vastgoedsector dacht mee over de kwaliteitseisen voor Glaskeur. ‘In de technische commissie zaten allerlei partijen met verschillende belangen. Wij konden vanuit een onafhankelijke positie adviseren over een evenwichtig pakket eisen’, vertelt De Bruin. ‘Dat is een combinatie van wettelijke eisen, uit het Bouwbesluit bijvoorbeeld, en bovenwettelijke eisen uit bijvoorbeeld NEN en NPR normen. Het belangrijkste was dat we met de eisen de branche naar een gedegen kwaliteitsniveau brengen, maar tegelijkertijd Glaskeur bereikbaar maken voor grote én kleine bedrijven. Door bijvoorbeeld geen eisen te stellen die erg grote investeringen vragen creëer je een eerlijk speelveld voor iedereen.’

Examen
SKG-IKOB controleert de glasbedrijven vóór afgifte van het keurmerk en daarna twee keer per jaar. Onder omstandigheden die niet kunnen worden voorspeld of gemanipuleerd. ‘Wanneer we bijvoorbeeld een glasherstelbedrijf controleren gaan we mee naar een willekeurige schade. Zij weten niet wat de situatie is en wat ze aantreffen. Dat is goed, want ze moeten zich niet kunnen voorbereiden.’ Als een examen waarmee je geen rekening had gehouden, legt De Bruin uit. ‘De basiswerkwijze moet gewoon altijd goed zijn. Of we nu op die dag komen of een andere, dat moet niet uitmaken. We bekijken bijvoorbeeld of alle veiligheidsvoorschriften worden gevolgd, de juiste glassoort wordt gebruikt en of de plaatsing van het glas op de juiste wijze is uitgevoerd. Wij leggen onze bevindingen terug bij Bouwend Nederland Vakgroep Glas, die bepaalt welke maatregelen (waar nodig) worden getroffen.’

Toekomstbestendig
Met Glaskeur ligt een goede basis voor een kwaliteitsbewuste glasbranche. Maar wetgeving verandert en nieuwe inzichten leiden tot nieuwe normen en wensen. Daarom is vooruitkijken belangrijk, ziet De Bruin. ‘Om als keurmerk van waarde te blijven moet je doorontwikkelen. We blijven als technische commissie elkaar ontmoeten om ontwikkelingen vanuit alle disciplines te bespreken en eventuele veranderingen door te voeren in Glaskeur. Daarmee werken we samen aan een toekomstbestendig keurmerk.’

Reageren

stuur dan een e-mail naar

firstglass@sghog.nl