Veiligheidscultuur groeit bij werkzaamheden rond het spoor

Raveco voorkomt levensgevaar bij het spoor

Werken op en rond het spoor kent grote risico’s. Het gevaar van een aanrijding of elektrocutie ligt constant op de loer. Raveco helpt bedrijven veilig en verantwoord te werken rond het spoor.

Het zal niemand verbazen dat werken rond het spoor gevaarlijk kan zijn. Maar stel nu dat je als glaszetter een ruit van een abri op een klein perron vervangt. Je bent geconcentreerd met je werk bezig. Denk je er aan om niet te slingeren met je ladder tijdens het lopen, om geen reizigers of een bovenleiding te raken? Zet je de glasplaat altijd op de juiste plek neer? En denk je eraan dat een perron altijd afloopt naar de zijkanten, en een niet-vergrendeld karretje dus zo het spoor op kan rijden? “Vaak denk je ‘ach dit kan zo wel’. En juist daarin schuilt het gevaar’’, zegt Jacco Ballast, eigenaar van Raveco. “Een ongeluk is zo gebeurd. Daarom helpen wij als veiligheidsbedrijf de risico’s te beperken.’’

Raveco
Raveco begeleidt op verschillende manieren werkzaamheden op en rond het spoor. Enerzijds regelen ze een groot deel van de planning bij onderhoud. Bijvoorbeeld door het spoor buiten gebruik te stellen (iets dat veel tijd voorbereiding en wachttijd vergt). Anderzijds door grenswachters in te zetten bij de werkplaatsen. “Grenswachters houden toezicht op de veiligheid van de werkzaamheden’’, legt Rik Lohuis uit, mede-eigenaar van Raveco. “In het bijzonder of de werklui buiten de gevarenzones blijven. Zone A (2,25m naast het spoor mag alleen worden betreden wanneer het spoor buiten gebruik is, zone B (1 m nabij rand perron) alleen met de juiste voorzorgsmaatregelen, zone C vergt eveneens oplettendheid met gereedschappen en groot materieel.’’

Eisen
ProRail eist van bedrijven als Service Glasherstel OverGelder dat ze een veiligheidsbedrijf inhuren voor klussen rond het spoor. Daarnaast wordt van hen verwacht dat ze beschikken over het digitale veiligheidspaspoort. “Hiermee toon je aan dat je je bewust bent van de algemene risico’s en weet hoe je met reizigers om moet gaan tijdens werkzaamheden. Een onmisbaar certificaat’’, zegt Ballast. Een nieuw initiatief van ProRail is de Veiligheidsladder. “Hiermee worden bedrijven gestimuleerd om veiligheid in te bedden in hun bedrijfscultuur. Dit wordt beloond met financiële voordelen bij bijvoorbeeld aanbestedingen. Veel grote aannemers zitten nu op trede 4 (de op één na hoogste), wij gaan daar vanaf 2019 ook naartoe.’’

Veiligheidscultuur
De regelgeving en de begeleiding van bedrijven als Raveco zorgen ervoor dat ongevallen op en rond het spoor zeldzaam zijn. In de afgelopen jaar viel er, hoe tragisch ook, slechts één dodelijk slachtoffer. “Maar dat is er toch één teveel’’, vindt Lohuis. “Bovendien zien we bij machinisten nog veel angst bij het passeren van werkzaamheden. Gelukkig zien we door de strenge eisen en de introductie van de Veiligheidsladder een groeiende veiligheidscultuur binnen bedrijven. Er worden grotere budgetten vrijgemaakt voor veiligheid en het gedrag van uitvoerders verbetert. Daarmee wordt de kans op noodlottige ongevallen kleiner en kunnen machinisten ook rustiger hun werk doen.’’

Reageren

stuur dan een e-mail naar

firstglass@sghog.nl