Innovatie in glasbranche maakt sector steeds aan-trekkelijker voor technisch geschoold personeel

“De vlakglasbranche is aantrekkelijker dan ooit”

Er is een tekort aan gekwalificeerd personeel in de glasbranche. Dat baart de glasbrancheorganisatie (Vakgroep GBO, onderdeel van Bouwend Nederland) zorgen. Zeker nu glas verandert in een steeds beter, complexer en duurzamer product.

Tekort
Het was kommer en kwel in de crisisjaren. Als ergens klappen vielen, dan was het wel in de bouw. De glassector incluis. Van de 5000 werknemers onder de CAO van Vakgroep GBO verdwenen er 1000. Maar de recessie is voorbij. De bouw trekt aan en de vraag naar goede, gekwalificeerde glaszetters groeit explosief. Zo sterk dat er nu een tekort is aan personeel. Zonde, vindt de glasbrancheorganisatie. Vooral omdat de uitdagingen in het glasvak nu groter zijn dan ooit.

Innovatie
“Glas wordt een steeds innovatiever product’’, zegt Cor Wittekoek, secretaris van Vakgroep GBO. “Waar een ruit ooit iets was om doorheen te kijken, is het nu een middel om te isoleren, de brandveiligheid te verbeteren, de veiligheid te vergroten, de werkomgeving gezonder te maken of zelfs energie op te wekken.’’ Energie opwekken? “Ja zeker, glasbedrijven werken samen met de TU Delft en andere kennisinstituten om glas te ontwikkelen wat energie opwekt. Doorzichtige glas-platen met een coating die functioneert als zonnepaneel’’, aldus Wittekoek. “Een bekend voorbeeld is de ‘Powerwindow’. De glazen gevel van de toekomst wordt een belangrijke leverancier van energie.”

Efficiënte recycling
Ook wordt er kritisch gekeken naar het hergebruik van glas. Wittekoek: “Glas is oneindig recyclebaar. Door glasscherven in te zetten voor de productie van nieuw glas wordt weliswaar veel energie en uitstoot van CO2 bespaart. Maar bij het omsmelten van de glasscherven wordt nog steeds veel energie verbruikt. We verbonden hogescholen en producenten met elkaar om die hergebruikcirkel duurzamer te maken, door onderzoek te doen naar mogelijkheden om glas efficiënter te hergebruiken. Dat vraagt in de toekomst een andere manier van fabriceren. GBO spant zich in voor de transitie naar de Circulaire Economie.’’

Gekwalificeerde mensen
De innovatie van het product glas leidt tot breder gebruik van het materiaal, meer werk en meer behoefte aan goed personeel. Zowel bij glasmontagebedrijven, als bij fabrieken. Operators, productiemedewerkers, calculatoren, ze zijn schaars. “Het Kenniscentrum Glas biedt daarom leerwerkplekken voor studenten en werkt in samenwerking met het UWV aan een omscholingstraject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’’, zegt Wittekoek. “Zo willen we ervoor zorgen dat er nu en in de toekomst genoeg gekwalificeerde mensen zijn voor de innoverende glassector.”

 

Vakgroep GBO
Bouwend Nederland, vakgroep Glas Branche Ondernemingen is dé brancheorganisatie van werkgevers in de glassector. Het ondersteunt en verenigt alle partijen die te maken hebben met het produceren, verhandelen of monteren van vlakglas. Het creëren van synergie, het regelen van sociale zaken als CAO’s en opleidingen en het versterken van de kwaliteit van de sector door normeringen en certificaten vormen de kernactiviteiten. Maar juist met de uitdagingen die er liggen, richt de brancheorganisatie zich dit jaar vooral op het promoten van hun product: vlakglas. “Op die manier kunnen we mensen laten zien dat glas een gaaf product is, de kansen groot zijn en de arbeidsvoorwaarden goed. Kortom: dat de glasbranche aantrekkelijker is dan ooit.’’

Reageren

stuur dan een e-mail naar

firstglass@sghog.nl