“Vertrouwen is voor Bink VvE Beheer het sleutelwoord’’

De kracht van een flexibele duizendpoot

Het besturen van VvE’s vraagt een steeds breder spectrum van kwaliteiten. Daarom kiest Bink VvE Beheer voor veelzijdigheid: advies, beheer én bestuur.

Verandering
Van oudsher is een VvE Beheerder verantwoordelijk voor ondersteuning van het VvE-bestuur. Op bestuurlijk vlak (organiseren vergaderingen, notuleren), op financieel (jaarrekeningen en begrotingen opzetten) en technisch vlak (liftstoringen, lekkages, glasschade). Een behoorlijk uitgebreide portefeuille, maar de huidige maatschappij vraagt om meer, ziet Niek Maarleveld van Bink VvE Beheer. “We merken dat mensen steeds drukker zijn en minder tijd kunnen vrijmaken voor vrijwillige diensten, zoals zitting nemen in een VvE-bestuur. Daarom bieden wij sinds kort leden van VvE’s de mogelijkheid ons in te schakelen voor het besturen van hun VvE.’’

Advies en bestuur
Dit houdt in dat Bink bijvoorbeeld adviseert over af te sluiten verzekeringen, de hoogte van ledenbijdragen of bouwkundige ontwikkelingen. “We leggen tijdens vergaderingen verantwoording af aan de eigenaren. Voor VvE’s met een gebrek aan vrijwilligers een enorme uitkomst.’’ Hoewel Bink pas sinds 2011 bestaat, loopt Maarleveld al lange tijd mee in de wereld der VvE’s. De kennis die hij opdeed wordt ook steeds vaker incidenteel gevraagd door VvE’s. “In dat geval vervullen wij een adviserende rol op vrijblijvende basis. Dat kunnen enkele uren zijn of een langer project.’’

Vertrouwen
Bink zet op elk vlak een stap extra voor zijn relaties. “VvE’s moeten erop kunnen vertrouwen dat Bink hen optimaal ondersteunt. En zo moeten wij ook kunnen vertrouwen op bedrijven waarmee wij samenwerken. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor hun werk ten opzichte van de woningeigenaren. Service GlasHerstel OverGelder is daarin een goed voorbeeld. Zij hebben een breed assortiment, reageren snel en zijn betrouwbaar. Ook in het geval van calamiteiten leveren ze goed werk.’’

Meerwaarde
Door het uitgebreide dienstenpakket en de flexibiliteit van een kleine organisatie kan Bink gemakkelijk inspelen op verschillende behoeften van VvE’s, legt Maarleveld uit. “We willen één aanspreekpunt zijn voor alle vragen rond een VvE. Een groot, en daarmee mogelijk log, bedrijf zullen we beslist niet worden. We houden van korte lijnen en staan altijd klaar voor onze VvE’s.’’

Reageren

stuur dan een e-mail naar

firstglass@sghog.nl